Birlikte neler yapabiliriz?

Bilimsel Danışmanlık

Bilimsel çalışmalarınızda veri toplamadan, analiz ve yorumlama aşamalarına kadar destek oluyoruz.

 • Yapısal Eşitlik Modellemeleri
 • Anket Tasarımı ve Soru Hazırlama
 • Analiz ve Raporlama
 • Biyoistatistik
 • SPSS Analizleri
 • Güç Analizleri
 • Grup Karşılaştırmaları

Eğitim

Doğru analiz yöntemleri kullanarak, veriyi daha iyi yönetebilmeniz için eğitimler planlıyoruz

 • İstatistik 101
 • İleri Düzey İstatistik
 • Biyoistatistik Eğitimi
 • Veri Okuryazarlığı
 • Veri Görselleştirme